MRV nya i VA-guidens expertpanel

Terje Skaarnes, talesperson MRV
Vi är glada att presentera ett tillskott i VA-guidens expertpanel om små avlopp. MRV, branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, kommer att svara på frågor som rör prefabricerade produkter. MRVs talesperson, Terje Skaarnes, berättar att organisationen jobbar för kvalitet och långsiktighet i minireningsverksbranschen. De utmaningar han ser i avloppsarbetet är ett otydligt regelverk, svaga nationella aktörer och att avloppen är lågt prioriterade. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.