24 september – dagvattnets dag

Årets viktigaste dag (för den dagvattenintresserade) närmar sig. För andra året i följd är det dags att uppmärksamma dagvattnets betydelse som resurs och potentiellt miljöproblem.

Idén till Dagvattnets dag kom från början från det kommunala VA-bolaget VA SYD. Tanken var att skapa en dag då dagvattnets betydelse som resurs och potentiellt miljöproblem lyfts fram lite extra. Första gången dagen uppmärksammades var 2020 och då var framför allt fokus på att förmedla själva budskapet om dagen. I år är fler aktiviteter inplanerade.

– Vi hoppas såklart på ännu större genomslag i år. Frågan är ju milt uttryckt högaktuell efter den här sommarens regn, säger Nina Steiner, kommunikatör vid VA SYD och en av initiativtagarna till Dagvattnets dag.

I år satsar VA SYD bland annat på dagvattenvandringar i stadsdelen Hyllie i Malmö för både allmänhet och yrkesverksamma. Guidning står VA SYDs landskapsarkitekt Tim Delshammar för.

A trip down memory lane

Lian Lundy. Foto: Luleå Tekniska Universitet.

Även vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), planerar man att uppmärksamma Dagvattnets dag. Den 24 september anordnas ett digitalt lunchseminarium om den svenska dagvattenforskningen under de senaste 10 åren. Lian Lundy, gästprofessor vid LTU och professor i miljövetenskap vid Middlesex University, London är föreläsare under webbinariet.

 

Sverige har en lång historia av dagvattenforskning och svensk forskning bidrog tidigt till det internationella skiftet i förståelsen av att hantering av dagvattenavrinning både var en kvalitets- och en kvantitetsfråga.

Enligt Lian Lundy fortsätter också svensk forskning att göra starka bidrag till den internationella forskningen inom flera dagvattenområden, till exempel vad gäller att identifiera källor och deras utsläppsmönster, optimera prestandan för en rad behandlingsalternativ och hur implementering av naturbaserade lösningar inom stadsmiljöer kan underlättas.

Mer information

VA SYDs dagvattenvandringar:

  • 24 september, kl. 10 och kl. 14: Två vandringar för allmänheten. Guide: Tim Delshammar, VA SYD. Läs mer på VA SYDs Facebooksida eller MyNewsdesk
  • 24 september, kl. 12. En vandring för yrkesverksamma (stadsplanerare, konsulter, landskapsarkitekter med flera). Guide: Tim Delshammar, VA SYD. Läs mer på VA SYDs Linkedin

Luleå tekniska universitets digitala lunchseminarium:

  • 24 september, kl. 12-12.45. Föreläsare: Lian Lundy, LTU och Middlesex University London. Obs! föreläsningen ges på engelska. Läs mer på LTUs hemsida.