Försäkringsskyddet mot översvämningsskador idag och i framtiden

Enligt försäkringsbranschen finns det idag ett relativt bra försäkringsskydd mot översvämningsrelaterade skador. Det är dock sannolikt att klimatförändringarna i framtiden kommer att göra det svårare att försäkra fastigheter som ligger i riskområden för översvämning om inte anpassningsåtgärder vidtas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.