VA-podden #20 – Vara kommun har arbetat länge och målmedvetet med de små avloppen

Mathias Hultberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Vara kommun

I podden berättar Mathias Hultberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, om Vara kommuns resa med de små avloppen. Kommunen var tidiga med att börja titta på avloppen, och vi får höra hur de utvecklat sitt arbetssätt. De har haft en stabil arbetsgrupp och bra stöd från chef och nämnd. Mattias berättar också om Varas LOVA-projekt där de följer upp nyare anläggningar av ett specifikt fabrikat. Och så får vi höra önskemål om en nationell databas för provresultat från små avlopp.

Vara ligger på Västgötaslätten, en bit söder om Vänern. Det finns mycket åkermark med lera i kommunen.

– Vi gjorde ett omtag i vårt arbetssätt runt 2014/15 då vi ändrade vårt sätt att kommunicera med fastighetsägarna och började hålla informationsmöten.

Hållpunkter:

04:50 – korta fakta om avloppen och avloppsgruppen i Vara

07:00 – avloppsresan från 1998 fram till dagens arbetssätt, med flera omtag längs vägen

19:14 – LOVA-projektet, uppföljning av nyare anläggningar av ett visst fabrikat

22:15 – önskemål om nationell databas med provresultat och serviceavtal

stationshuset i Vara
Bonusbild: Det unika stationshuset i Vara. Foto: Wikimedia Commons