Erfarenheter från processen vid framtagande av styrande dagvattendokument

Under en digital workshop anordnad av Mälarens vattenvårdsförbund och WRS fick de medverkande tips och råd om processen att ta fram strategiska dokument för dagvatten samt hur man går från strategi till verklighet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.