Ge synpunkter på införandet av nya dricksvattendirektivet

7 mars 2022 är sista dagen för att lämna synpunkter till Näringsdepartementet på SOU 2021:81, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Utredningen föreslår hur genomförandet av det nya dricksvattendirektivet ska ske, vilka nya lagändringar som kan behövas samt vilka ansvar som hamnar på olika myndigheter, som VA-guiden skrivit om tidigare (kräver login för VA-planering).

Även om din organisation inte är utvald och med i listan på missivet att svara på remissen har ni ändå möjlighet att lämna er syn på förslagen. Möjlighet att yttra sig är öppen för alla.

Ta del av:
Remissmissivet 
En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81
EU-direktivet