Undersöka mark och vatten – ny information på avloppsguiden.se

För att bedöma vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig behöver man undersöka markens genomsläpplighet och bedöma grundvattennivån på platsen.

Vi har ersatt informationen om provgrop och geohydrologisk undersökning på Avloppsguiden med en utökad infosida, Undersöka platsen – mark och vatten

Den nya sidan har följande rubriker:

  • Provgrop
  • För- och nackdelar siktanalys och perkolationsprov
  • Beräkna infiltrationsytan
  • Koll på grundvattnet
  • VA-utredning – små avlopp
  • Fördjupning: info och länkar

När vi uppdaterat och utökat informationen på avloppsguiden.se har vi utgått från informationsbladen från Havs- och vattenmyndigheten. Vi har även tagit med erfarenheter från våra utbildningar om små avlopp för gräventreprenörer och miljöinspektörer.

Vi har till exempel märkt att många efterfrågar en grundläggande genomgång när det gäller beräkning av infiltrationsytan. Vi har därför gjort ett räkneexempel.

I normalfallet behövs en undersökning av mark och vatten på platsen. När det gäller frågan om geohydrologisk undersökning har vi valt att tala om VA-utredning – små avlopp. De uppgifter som behövs i en genomsnittlig ansökan om tillstånd för att rena avloppsvatten med hjälp av marken bör nog ses som en geohydrologisk eller hydrogeologisk undersökning. Omfattningen av undersökningen varierar med platsens förutsättningar.


Relaterat

Undersöka platsen – mark och vatten Länk till avloppsguiden.se

10 informationsblad inför tillståndsansökan om små avlopp