Möjlighet att söka bidrag för naturolyckor

Nu finns möjlighet för kommuner att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden så som översvämning. Sista ansökningsdag är 1 augusti. 

Naturolyckor så som ras, skred eller översvämning i befintlig bebyggelse kan medföra stor påverkan på samhället. Staten har därför avsatt medel för förebyggande åtgärder, bland annat i syfte att anpassa Sverige till effekter på grund av ett förändrat klimat. Anslaget är från 2022 höjt till drygt 520 miljoner per år.

Kommuner med bebyggda områden som hotas av naturolyckor har möjlighet att söka bidrag från dessa medel hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Bidraget kan sökas för åtgärder som planeras eller som redan utförts. Enligt MSB är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna tydligt beskrivs med kartor, ritningar och beräkningar.

Sista ansökningsdatum är den 1 augusti varje år.

Läs mer om bidraget och kriterier på MSB:s hemsida (öppnas i ny flik)