Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet

Den 15 september anordnade VA-guiden ett webbinarium om tillförselberäkningar för närsalter och föroreningar från avrinningsområden, i samarbete med WRS. Nu kan du se webbinariet i efterhand!

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.