Örebro har testat sin nödvattenplanering

Nödvattentankar från Örebro kommuns övning i oktober 2022. Fotograf: Ulrika Palmén.

Örebro kommun har nyligen testat sin nödvattenplanering i en övning. Detta som en viktig del för att utvärdera om planeringen verkligen fungerar. Jenny Johrin verksamhetschef för Vatten och avlopp i Örebro kommun berättar om hur kommunen har arbetat med sin nödvattenplanering sedan en tid tillbaka.

Örebro kommun har de senaste åren arbetat mycket med frågor som rör nödvattenplanering. Redan under 2019 diskuterades frågan gemensamt bland kommunerna i Örebro län om hur viktigt det är att ha en fungerande nödvattenplanering och att länets kommuner behöver samverka i dessa frågor. Sagt och gjort så sökte man och fick pengar till ett gemensamt projekt om nödvattenplanering i länet från länsstyrelsens stöd för säkrad dricksvattentillgång. Jenny Johrin som då arbetade på Karlskoga Energi & Miljö men i samma veva bytte till att bli verksamhetschef för Vatten och avlopp i Örebro kommun har varit drivande i projektet.

Jenny Johrin, verksamhetschef Vatten och avlopp på Örebro kommun.

Jenny berättar att under 2020 pågick det gemensamma projektet i länet som mynnade ut i att ett övergripande styrdokument för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar i Örebro län togs fram. Många av länets kommuner har sedan antagit dokumentet i sina respektive organisationer och i Örebro kommun antogs det övergripande styrdokumentet av kommunfullmäktige i september 2021.

– Den största fördelen med att samverka i länet är att vi också tillsammans har kommit överens om vilka prioriteringar vi ska ha vid en krissituation. När alla i länet har samma prioriteringar, där människors liv och hälsa ligger högst, så blir det tydligt att vi också kommer att behöva hjälpas åt för att lösa nödvatten, framför allt vid större incidenter.

Kommunen är aktuell med en egen övergripande plan för nödvattenförsörjning

Efter arbetet med det övergripande styrdokumentet har Örebro kommun själva arbetat med att ta fram en egen övergripande plan för nödvattenförsörjningen i kommunen. Den övergripande nödvattenplanen fastställer inriktning och prioritetsordning för nödvattenförsörjning och klargör ansvarsområden och arbetsfördelning för att effektivt kunna hantera en allvarlig störning av dricksvattenförsörjningen och kunna förse medborgarna enligt prioriteringsordningen med dricksvatten via lämpliga utskänkningsplatser. Jenny Johrin berättar om arbetet med att ta fram planen.

– Mycket av arbetet har varit att kartlägga vart det finns störst behov av få tillgång till dricksvatten i kommunen. Har vi rätt prioriteringar, hur ser ansvarsfördelningen ut, har vi tänkt rätt om de utpekade platserna där nödvattentankarna ska stå? Även om det är VA-huvudmannens ansvar att distribuera nödvatten till prioriterade verksamheter så är det oerhört viktigt att samverkan sker med övriga förvaltningar i kommunen för att kunna fastställa behovet av nödvatten och lokalisera vart behovet finns geografiskt.

Tre nödvattenscenarios tas upp i planen

Kommunens nödvattenplan behandlades och godkändes i augusti i år av Tekniska nämnden och beslut i kommunstyrelsen väntas i mitten av november. Själva planen utgår från tre scenarios som kommunen kan ställas inför vad gäller nödvattenförsörjningen:

  1. Hela kommunen måste försörjas med nödvatten
  2. Delar av Örebro tätort måste försörjas med nödvatten
  3. Kokningsrekommendationer råder i hela kommunen

Till den övergripande planen för nödvattenförsörjning har kommunen även tagit fram en kommunikationsplan. Förutom den prioriteringsordning som är gemensam för länet behöver varje verksamhet också se över sin plan för hur vattnet ska lösas i en krissituation. I samband med beslutet har även andra verksamheter inom kommunen behövt se över hur de ska lösa vattnet i en krissituation. Det gäller både stora verksamheter som vård och omsorg och privatpersoner. Det är viktigt att alla har egna planer för hur de ska hantera en situation där det saknas vatten innan hjälpen från kommunen kommer fram.

Att öva ger färdighet då nödvattenplanen testades

Utöver kommunikationsplan så har kommunen även tagit fram en distrubitionsplan. Den testades i mitten av oktober när kommunen genomförde en övning tillsammans med Lekebergs kommun. Övningen hölls hemlig in i det sista för de som skulle delta. Det var först på morgonen samma dag som övningen skulle gå av stapeln som de medverkande fick reda på att man skulle öva ett nödvattenscenario med utkörning av drickvattentankar.

Hur fungerar logistiken att köra ut nödvatten till allmänheten?

En av lastbilarna som användes för att distribuera ut nödvatten under övningen. Fotograf: Jenny Johrin.

I övningen testades logistiken fullt ut med utkörning av nödvatten till allmänheten. Det var ett 60-tal personer som var med och övade under dagen. Alla hade olika roller, alltifrån tankvärdar till observatörer som skulle hålla koll på hur de olika händelseförloppen fungerade. Jenny Johrin konstaterar att övningen till största delen gick bra även om vissa detaljer inte satt perfekt och behöver finslipas.

– Visst, vi hade räknat fel på antalet tankar som kunde fraktas på ett lastbilsflak. Hur vi förvarar vattensäckarna som vi ska fylla tankarna med så att de inte går sönder är en annan viktig lärdom att dra. Men på det hela taget var det en bra övning som visade på hur de olika händelsekedjorna i att distribuera ut nödvatten till de fem förutbestämda platserna runtom i kommunen ändå fungerade och givetvis kommer vi utvärdera hela övningen för att bli ännu bättre i vår nödvattenplanering.

Jenny berättar avslutningsvis att förutom kommunens egen genomförda övning så finns det även planer på att under 2023 genomföra en större övning regionalt i länet med fler kommuner involverade. Det blir ett bra sätt att testa nödvattenplaneringen ur ett större perspektiv och för att testa hur samverkan mellan länets kommuner fungerar.

Läs mer om Örebro kommuns nödvattenplanering här.

(Reds. anm. Kommunens övergripande plan för nödvattenförsörjning antogs av kommunstyrelsen den 15 november 2022. Läs mer här.)

Kontakt

Jenny Johrin
Verksamhetschef Vatten och avlopp
Tekniska Förvaltningen, Örebro kommun
[email protected]