Geografiska data hos Lantmäteriet ska bli fritt tillgängligt

Efter beslut från EU-kommissionen ska särskilt värdefulla data för samhället vara tillgängliga som öppna data. Detta innebär att tidigare avgiftsbelagd geografisk information hos Lantmäteriet så som flygfoton, kartor och höjddata ska bli fritt tillgängligt.

EU-kommissionen har godkänt ett tillägg i det så kallade Öppna Data-direktivet som innebär att vissa datamängder som anses som särskilt värdefulla för samhället ska finnas tillgängligt utan avgift och med så få begränsande villkor som möjligt. Detta betyder att en stor mängd information hos Lantmäteriet som idag är avgiftsbelagd ska bli fritt tillgängligt. Beslutet välkomnas av Lantmäteriet.

– Beslutet är efterlängtat, vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Kostnadsfria kartor, ortofoton och höjddata

Data som kommer att bli kostnadsfritt inkluderar all av Lantmäteriets geografiska information, så som kartor, ortofoton, höjddata och vattenflöden. Sådan information utgör en viktig pusselbit i klimatanpassningsarbetet, till exempel för att säkerställa att det inte byggs på platser där det finns risk för ras och/eller översvämningsrisker eller för att skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur mot framtidens extremväder.

EU-kommissionens beslut trädde i kraft den 9 februari i år och EU:s medlemsländer har från och med det datumet 16 månader på sig att implementera beslutet. Enligt beräkningar kommer den ekonomiska nyttan av att införa öppna data i Sverige uppgå till mellan 10 och 21 miljarder kronor årligen.

Frågor och svar om beslutet hittar du på Lantmäteriets hemsida.