Använda regnvatten som dricksvatten?

Tillgången på dricksvatten på Gotland är begränsad på grund av tunna jordlager och den sprickiga kalkstensberggrunden. En möjlighet till att komplettera sin vattenförsörjning är att samla in regnvatten från hustak. VA-guiden besökte Uno Erikson och hans egenkonstruerade vattenanläggning på södra Gotland.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.