Kemiföretaget Perstorp återanvänder Stenungsunds avloppsvatten

Eva Gunnergård, Chef Produktionsteknik Perstorp, Stenungsund

På kemiföretaget Perstorp är cirkularitet i fokus. Företaget har valt att satsa på att använda återvunnet avloppsvatten som kylvatten för att säkra vattenförsörjningen till sin produktionsanläggning i Stenungsund. Ett spännande projekt som bryter ny mark och som visar att den stora användningen av dricksvatten i industrin inte är nödvändig.

I Stenungssund pågår just nu ett projekt där kemiföretaget Perstorp satsar på storskalig återanvändning av renat avloppsvatten till kylvatten i produktionen. Intresset för det nydanande projektet är stort och många är nyfikna.

VA-guiden kontaktade Eva Gunnergård, chef för produktionsteknik på Perstorp i Stenungsund för att ta reda på mer.

Kommer spara över en miljon kubikmeter färskvatten varje år

För att möjliggöra användning av återvunnet avloppsvatten till kylvatten har Perstorp investerat och installerat en pumpstation vid Strävlidens avloppsreningsverk i Stenungsund, en reningsanläggning till deras egen produktionsanläggning tillsammans med markledningar till Strävliden. Geografiskt sett ligger Perstorps produktionsanläggning ganska nära avloppsreningsverket vilket har varit en fördel för projektet.

Utöver att avloppsvattnet ska användas till kylvatten i produktionen planeras det återvunna vattnet att användas i omställningsprojektet Project Air, för produktion av förnybar vätgas via elektrolys men också till andra strategiska investeringar. Att återanvända renat avloppsvatten för kylning kommer minska produktionsanläggningens miljöpåverkan i betydande utsträckning.

– Till att börja med handlar det om 650 000 kubikmeter renat vatten till kylvattensystemet som tas i drift redan nu under hösten 2023. Fullt utbyggt kommer detta att spara 1,1 miljoner kubikmeter färskvatten per år, berättar Eva Gunnergård.

Ett spännande projekt som bryter ny mark

Med användandet av avloppsvatten till produktionen säkrar Perstorp både sin framtida vattenförsörjning till anläggningen i Stenungsund samtidigt som man går i bräschen och visar industrin att färskvattenanvändning inte är nödvändigt i alla sammanhang. Enligt Eva Gunnergård pågår det nu liknande satsningar på andra håll.

– Det jag känner till är att en liknande lösning planeras för Northvolt och Volvos fabrik för elbilsbatterier, som tas i drift 2026. Perstorp planerar också att implementera liknande lösningar på fler produktionsanläggningar runt om i världen för att minska sötvattenförbrukningen även där.

Konkreta hållbarhetsmål är nyckeln

På frågan om det finns något initialt råd till andra verksamheter som är intresserade att bli effektivare vad gäller resurshushållning och skapa mer cirkulära flöden i sin produktion är det tydliga och konkreta hållbarhetsmål som är nyckeln till arbetet.

– På Perstorp har vi ett mål på en absolut reduktion av färskvattenförbrukningen med 30 procent till 2030, med 2019 som basår. Företagets långsiktiga hållbarhetsambition är att bli vad vi kallar ”Finite Material Neutral”, vilket omfattar vatten och avfall samt råvaror, energi och katalysatorer. Som kemiföretag så ligger vi tidigt i värdekedjan och vår omställning ger långtgående effekter i många industriella värdekedjor, avslutar Eva Gunnergård.

Del av programmet under mässan Vatten2023

Perstorps satsning med återvunnet avloppsvatten är också en del av programmet under mässan Vatten2023 i Göteborg 24–26 oktober, där Eva Gunnergård tillsammans med Camilla Svensson, verksamhetschef för infrastruktur på Stenungsunds kommun, kommer att berätta mer om projektet och hur man kommit överens kring upplägget.

Mer information

Om mässan: Vatten2023 (öppnas i ny flik). Föreläsningen ”Avloppsvatten i produktionen” kommer att hållas under mässans andra dag den 25 oktober.

Läs mer om projektet: Pressmeddelande om det nya projektet, 2022-12-19 (öppnas i ny flik)