Exjobbssvepet – dagvatten #1

I artikelserien Exjobbssvepet presenterar VA-guiden nyligen publicerade examensarbeten inom våra olika ämnesområden. I den första upplagan av artikelserien sammanfattas examensarbeten som publicerats under augusti-oktober månad.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.