Erfarenheter från VA-utbyggnad med lokal lösning i omvandlingsområdet Sörfjärden

Under VAK 2024 har vi som vanligt fokus på erfarenhetsutbyte. Hur arbetar andra organisationer med VA-utbyggnad? Den 14 mars är det dags för VA-strateg Erik Norin på Mitt Sverige Vatten & Avfall att föreläsa om deras erfarenheter av VA-utbyggnad i Sörfjärden, ett omvandlingsområde i Nordanstigs kommun.

I Sörfjärden har turerna för VA-utbyggnad varit många och långa. Frågan om hur man skulle lösa vatten- och avloppssituationen diskuterades redan under tidigt 2000-tal. Erik Norin, VA-strateg på MSVA berättar om bakgrunden till VA-utbyggnaden.

– Ja, Sörfjärdens omvandlingsområde föregicks av många års diskussioner, det är en lång historia bakom. Men när länsstyrelsen till slut meddelade sitt föreläggande 2011 var det miljö- och hälsoskyddsskälen kopplat till de enskilda avloppen som var avgörande.

Vad kommer deltagarna på VAK få höra dig berätta om kring er VA-planeringsresa i Sörfjärden? 

– Jag kommer att berätta just om bakgrunden till projektet och vad som blev resultatet. Jag kommer också att redovisa spännande resultat från den avloppsreningsanläggning som byggdes där ett traditionellt kemverk kombineras med öppna markbäddar. Den reningsanläggningen fungerar väldigt bra med mycket låga utsläppsvärden trots att inkommande spillvatten är extremt koncentrerat, vilket har sin bakgrund i att det är ett LTA-område helt utan tillskottsvatten.

Avloppslösningen blev alltså ett lokalt avloppsreningsverk med mekanisk och kemisk rening med efterföljande biologisk rening i två parallella öppna markbäddar, den ena med naturgrus och den andra med bergkross. Anläggningen togs i drift 2016 samtidigt som det nya vattenverket för området. På frågan om hur många som nyttjar avloppsanläggningen just nu så blir det ett stort spann.

– Det är en mycket stor säsongsvariation med kanske 50 pe som nyttjar avloppsanläggningen under vintertid och uppåt 1 500 pe under de hetaste sommarveckorna.

Kommunikation med kommuninvånarna i olika former var en mycket viktig del i utbyggnadsprojektet. Hur har ni arbetat med VA-kommunikation i Sörfjärden?

– Utifrån att det var en så pass infekterad debatt om projektet lades det mycket krut på dialog och information till fastighetsägare, flera möten och informationsträffar än vad vi normalt har, förutom publicering av nyhetsbrev och att vi hade en väl uppdaterad hemsida.

Anläggningen i Sörfjärden är verkligen intressant ur flera aspekter och den har använts i flera olika forskningsstudier bland annat kring läkemedelsreduktion och i utvärderingar om bergkrossersättning istället för naturgrus i markbäddar. Just reningsresultaten med naturgrus och bergkross som markbäddsmaterial kommer Erik Norin och Elin Ulinder från RISE att berätta mer om i en annan programpunkt under konferensen.

Vi avslutar med en inbjudan till Sundsvall och den obligatoriska frågan om vad Erik Norin ser fram emot under VAK-konferensen.

– Det är jätteroligt att VAK kommer till Sundsvall och vi får visa upp vår stad och berätta om olika VAK-relaterade projekt. Ser fram emot att träffa såväl bekanta som obekanta deltagare och lyssna på intressanta föredrag.

Praktisk information

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp pågår 13-14 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall.
Ta del av hela programmet: Konferensprogram
Läs mer om hur du anmäler dig: Information för deltagare

 

Föreläsningen Erfarenheter från VA-utbyggnad med lokal lösning i omvandlingsområdet Sörfjärden med Erik Norin från MSVA äger rum under delseminariet VA-planering, för mycket, för lite eller mittemellan, torsdag 14 mars kl. 10.30 – 12.00.

 

Föreläsningen Bergkross som markbäddsmaterial med Elin Ulinder från RISE och Erik Norin från MSVA äger rum under delseminariet Kross, krav och utsläppspunkt, som äger rum torsdag 14 mars kl. 13.15 – 14.30.