Kan våtmarksväxter rena naturvatten från PFAS?

Flytande våtmark i Pildammsparken, Malmö. Lånad från VegTech. Personen i bilden är Maria Greger, docent inom växtfysiologi på Stockholms universitet.
Forskare vid Stockholms universitet har utvärderat våtmarksväxters förmåga att rena PFAS-förorenat naturvatten. Resultatet visar att vissa arter har potential att reducera halten PFAS i vattnet med upptill 40 procent under ett dygn, samtidigt fungerar inte reningen under vintern när växterna gått i dvala.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.