VA-podden #36 – Johan Jerleryds bästa tips till miljökontoren kring avloppshandläggningen

VA-podden logo Johan Jerleryd entreprenör

I detta avsnitt av VA-podden pratar vi med den erfarne avloppsanläggaren Johan Jerleryd på företaget JRT Jerleryds tjänster. Han ger sina bästa tips om hur handläggningen av nya avloppstillstånd kan bli så bra som möjligt och samtidigt effektiv. Han rekommenderar till exempel ett gemensamt platsbesök med entreprenör, fastighetsägare och handläggare.

Hur skulle den optimala handläggningen av avloppstillstånd se ut, sett ur entreprenörens perspektiv? VA-guiden frågade konsulten och grävaren Johan Jerleryd på JRT Jerleryds tjänster.

Johan har projekterat och anlagt avlopp sedan år 2009, och han lägger både markbaserade lösningar och minireningsverk. Företaget är baserat utanför Tyringe i Hässleholms kommun och hans arbetsområde sträcker sig över så gott som hela Skåne.

I podden lyfter Johan bland annat fram dessa punkter som han tycker bidrar till en bra och smidig avloppshandläggning:

  • bra och tydlig information på kommunens hemsida, t ex om vattenskyddsområden, skyddsnivåer i kommunen och hur handläggningsförfarandet är upplagt.
  • gärna en välarbetad e-tjänst för ansökan, och toppen om ansökningsblanketterna är lite samordnade med grannkommunerna.
  • platsbesök där entreprenör, fastighetsägare och miljöinspektör träffas och skapar en gemensam bild av situationen.
  • kommunen bör göra tillsyn på anläggningen 1-2 år efter anläggandet och gärna återkoppla till entreprenören hur det ser ut.
  • bygg upp ett bra samarbete med entreprenörerna.

I slutet av podden berättar Johan vad det är som gör att det är så roligt att jobba som entreprenör.

Lyssna i spelaren här nedanför.

SoundCloud Widget