Västerbotten har övat sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.
I slutet av februari övade flera olika kommuner och aktörer i Västerbotten hur man ska agera vid sabotage mot dricksvattenförsörjningen under träningstillfället Holger. Johanna Ask, övningsledare delar med sig hur övningen gick och vilka slutsatser man dragit.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.