Fyrbent medarbetare ringar in doften av dricksvatten

Foto: Susanne Kihl

Susanne Kihl har hittat ett sätt att utföra läcksökning av dricksvatten oavsett ledningsmaterial, underlag, väder eller årstid. Hennes kompanjon är den bruna cockerspanieln Bruno och teamet åker runt till olika uppdragsgivare för att hitta vattenläckor på ledningsnätet.

Susanne Kihl, hunddressör, läcksökare och rörnätsutredare på Hundägarservice Specialsök.

VA-guiden har träffat hunddressören och numera även läcksökaren samt rörnätsutredaren Susanne för att få ta del av hur hon och Bruno arbetar med läcksökning på dricksvattenledningar. Susanne som driver Hundägarservice Specialsök i Kungälv, erbjuder sökhundar som kan spåra läckor på dricksvatten- och fjärrvärmeledningsnäten.

Läcksökningsarbetet med hunden Bruno har uppmärksammats en del i VA-branschen och nu senast fick det fyrbenta läcksökningsteamet ta emot ett hedersutnämnande inför Föreningen Vattens 80-årsjubileum.

Grattis till hedersutnämnande av Föreningen Vatten!

– Tack så mycket, det känns fantastiskt att få ta emot just hederutnämnandet i samband med deras 80-års jubileum. Det var helt klart en chansning från min sida att träna Bruno för sök av dricksvatten, jag visste inte om detta skulle fungera i verkligheten. Slit och hårt arbete har gett resultat och vi har fått mycket fin respons på det vi gjort hittills, berättar Susanne Kihl.

Unik i Sverige och bara ett fåtal i världen

Susanne förklarar att hon läst i tidningar och på internet att många kommuner har läckor på dricksvattennätet och funderade därför på om det skulle vara möjligt att träna och lära Bruno att söka efter läckor kopplat till dricksvatten. Men att använda sig av hund som hjälpmedel vid läcksök är inte en alltför vanlig metod.

– Vad jag vet är Bruno den enda sökhunden för dricksvatten i Sverige. I England och Australien finns också ett par sökhundar som även dom söker vattenläckor på dricksvattenätet.

”Hund” har varit Susannes yrke sen många år tillbaka och hon är utbildad dressör för flera olika kategorier av tjänstehundar. I samband med att hon dresserade Bruno för sök av dricksvatten gick hon en ett-årig yrkesutbildning för läcksökning och är idag examinerad läcksökare och rörnätsutredare.

– Det kändes viktigt för mig att få ökad förståelse kring läcksökningsmetoder för att bättre förstå Brunos arbete.

Ett starkt komplement till dagens läcksökningsmetoder

För att Susanne och Bruno ska kunna utföra sök och lokalisera läckor på dricksvattennätet hos uppdragsgivare måste det finnas en ledningskarta över området och fullt tryck i ledningarna. Bruno genomför sedan sin sökning över ledningarna, hela tiden kopplad med Susanne som följeslagare.

– Bruno söker och ringar in för att lokalisera var han känner doften av dricksvatten som starkast och då markerar han för läcka.

Däremot är det svårt att veta om Bruno markerar för en eller flera läckor på ledningsnätet. Susanne menar att läcksök av hund är ett komplement till all annan teknik för läcksökning och är noggrann med att lyfta att Brunos markering är en misstanke om läcka.

– Även för läcksökningsteknikern är det svårt att finna läckor på vissa ledningar som exempelvis är av plastmaterial eller ligger i olika terränger så som skog och åkermark.

70 cm tjäle men Bruno kan känna doften av dricksvatten ändå

Nyligen har Susanne och Bruno genomfört ett sökuppdrag på en helt ny dricksvattenledning av plastmaterial. Den nylagda ledningen är närmare 800 meter lång och påvisade läcka vid provtryckning. Kombinationen av snö, minusgrader och massa is i området tillsammans med ledningsmaterialet gjorde det mycket svårt för uppdragsgivaren att genom traditionella metoder hitta läckan berättar Susanne.

– Bruno var redan i starten väldigt ivrig i sitt sök, börjar ringa in, skälla och gnälla, men till slut bestämmer han sig för att markera vid en punkt.

Uppdragsgivaren hade sina funderingar att det eventuellt kunde vara en svetssadel eller så kallad muff som kanske hade släppt och orsakade läckan. Dagen efter grävde man på Brunos markering och det visade sig vara en fullträff för där hade en svetssadel släppt.

– Man åtgärdade detta och efter provtryck är ledningen numera fortfarande i drift och alla parter är mycket nöjda, ett sökuppdrag värt att minnas, konstaterar Susanne.

Viktigt att planera för olika förutsättningar

Enligt Susanne är det många olika delar av arbetet med läcksökning som är rolig och spännande och då hon och Bruno är ensamma om denna typ av läcksökningsmetod i Sverige är deras arbete under konstant utveckling. Sökuppdrag med olika förutsättningar kan dyka upp över hela landet, något som gör att Susanne behöver klura ut hur hon på bästa vis lägger upp ett sök för Bruno.

– Vi är ju ett team och det är viktigt att vara ödmjuk inför uppgiften, det är trots allt svårt att läcksöka och hitta vattenläckorna.

Susanne berättar vidare att hon fått mycket fin respons efter att hon höll ett föredrag om hur läcksökning med hund går till.

– Förra året när jag var inbjuden som föreläsare fick jag höra av en som lyssnat på föreläsningen att läcksök med hund är en mycket innovativ metod, speciellt i en tid som kantas av teknologi i form av AI och andra digitala metoder. Kändes väldigt kul att höra.

Kvalitetssäkra arbetssättet med hund ger trygg kund

Fördelarna med hund vid läcksök är många men Susanne förklarar att det finns ett par utmaningar för teamet, så som att Bruno enbart kan markera om han känner doften av dricksvatten.

– Bruno kan bara säga ja eller nej, det vill säga, här luktar det och här luktar det inte.

Sökuppdragen varierar också i tid, ett genomförande beror helt på väder, vind och underlag, men också i vilka miljöer de ska söka i. Susanne berättar att hon just nu försöker att hitta ett sätt att kvalitetssäkra hennes söksätt med hundarna. Tillsammans med andra företag med olika sökhundsinriktningar, har de bland annat skapat Branschorganisationen för sökhundar (BOSH).

– Det är viktigt att kunden känner sig trygg med att veta att de företag som är med i branschorganisationen årligen genomför tjänstbarhetsbedömningar på alla sökhundsekipage som ska arbeta operativt ute på marknaden och att vi alla vill leverera kvalité på tjänsterna.

Förhoppning om att öka antalet sökhundar för dricksvatten

Framtiden för läcksökningshundar på dricksvattennätet tror Susanne är ljus och antalet utbildade sökekipage sannolikt kommer att öka, men det är kunderna och efterfrågan på sökuppdrag som styr hur behovet kommer att bli.

– Hunden bryr sig inte om vad det är för ledningsmaterial, underlag, väder eller årstid, utan klarar att söka oavsett snö, is, kyla, värme och i de flesta miljöer med skiftande underlag, avslutar Susanne Kihl.