Referat från en förmiddag om fosforfilter

Foto: Örebro kommun.
VA-guiden bjöd in till en förmiddag om fosforfilter. I webbinariet deltog leverantörer, Avfall Sverige och avfallsbolag för att ge en helhetsbild av det hur kedjan för byte och omhändertagande av fosforfilter kan se ut.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.