Enkät – Kravställare eller beställare

Enkätstudie inom ramen för projektet Klassning av dagvattenreningsåtgärder (2020-2021). Enkäten riktar sig till kravställare eller beställare av prefabricerade dagvattenanläggningar.

Är du istället teknikleverantör? Klicka här för att komma till den enkät som riktar sig till dig.  

VA-guidens integritetspolicy
Obs! För att kunna hantera dina svar, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

RISE - Enkätstudie - Standard för prefabricerade dagvattenanläggningar - KRAVSTÄLLARE/BESTÄLLARE
1. Om det fanns en branschstandard för kompakta prefabricerade dagvattenanläggningar, skulle ni då ställa krav att de anläggningar som byggs/ni beställer är testade med godkänt resultat enligt standarden?
2. Ställer ni krav på dagvattenhantering idag? Om ja, vad utgår ni då ifrån? Alternativt, får ni krav ställt på er? Om ja, vem ställer kraven och hur gör ni för att uppfylla dom?
3a. Vad behöver standarden innefatta för att den ska vara användbar för er vid upphandling/inköp eller vid kravställande?
5. Ser ni ett behov av att dagvattenanläggningar kan testas av oberoende tredjepart enligt den framtagna branschstandarden för att prestanda deklareras?
9. Är det ok att vi kontaktar dig i syfte att diskutera förslaget för branschstandard och/eller den planerade testanläggningen för dagvattenrening?