Enkät – Teknikleverantörer

Enkätstudie inom ramen för projektet Klassning av dagvattenreningsåtgärder (2020-2021). Enkäten riktar sig till teknikleverantörer av prefabricerade dagvattenanläggningar.

Är du kravställare eller beställare av sådan teknik? Klicka här för att komma till den enkät som riktar sig till dig.

VA-guidens integritetspolicy
Obs! För att kunna hantera dina svar, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

RISE - Enkätstudie - Standard för prefabricerade dagvattenanläggningar - TEKNIKLEVERANTÖRER
1. Har ni någon kompakt prefabricerad dagvattenanläggning i ert sortiment idag?
2a. Ser ni ett behov av en branschstandard för utvärdering av prefabricerade och kompakta anläggningar för hantering av dagvatten?
2b. Vad behöver standarden innefatta för att ni ska vilja testa era produkter enligt den?
3a. Ser ni ett behov av en testanläggning för utvärdering av prefabricerade och kompakta anläggningar för hantering av dagvatten?
3b. Har ni en vilja att betala för oberoende tester i en testbädd som byggs upp enligt standarden som tas fram?
4a. Vilka krav ställs på era anläggningar idag?
4b. Vem ställer kraven?
5a. Har ni någon metod för att säkerställa funktionen hos era produkter? (lämna blankt om ni inte vill svara)
5b. Har ni tillgång till eller använt er av någon testanläggning eller labb för test av era produkter?
6b. Vilka fysikaliska parametrar vill ni att anläggningen ska kunna mäta för?
10. Är det ok att vi kontaktar dig i syfte att diskutera förslaget för branschstandard och/eller den planerade testanläggningen för dagvattenrening?