Start Taggar Avloppsteknik

Tagg: Avloppsteknik

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, LST 2009

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Författare: Maria Hübinette Rapport 2009:07 Sidor: 95 sidor Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland, Skåne Sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt...

Fosforadsorption i infiltrationsanläggningar

Vår expert Peter Nilsson, VA-teknik och Vattenvård, har skrivit en redogörelse för fosforadsorption i mark. Ladda ner texten nedan. Det är alltid den enskilda myndigheten...

Dokumentation från Teknikdag i Grästorp 11 november 2008

Alla föredrag från teknikdagen i Grästorp den 11 november 2008 då Miljösamverkan i Västra Götaland arrangerade en teknikdag om enskilda avlopp finns för nedladdning...

Tömning av slamavskiljare – erfarenheter och kunskapsläge, JTI

Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare Riskerna vid slamtömning med polymerer har undersökts av JTI. Polymerer används i mobila slamavvattningsutrustningar i syfte att minska...

Alternativa VA-lösningar vid turistanläggning, Exjobb

Alternativa VA-lösningar för områden med särskilt skyddsvärd recipient Exjobbet Alternativa VA-lösningar för områden med särskilt skyddsvärd recipient utreds olika alternativ för behandling av avloppsvattnet från...

Utvärdering av tre minireningsverk, Exjobb 2007

Anna-Maria Alakangas har i sitt exjobb vid Luleå tekniska universitet tittat på funktionen hos minireningsverk av fabrikaten Ecobox, Greenrock och Alfa Baga. Ladda ner...

Hållbar avloppshantering vid turistanläggningar

Ett EU-projekt har tagit fram riktlinjer för hållbar vatten- och avloppshanteringar vid turistanläggningar.

Fosforreduktion i markbädd med InDrän

Va-teknik & Vattenvård i Brösarp har gjort en rapport där de undersökt tre typer av horisontella markbäddar med InDränteknik för ett hushåll med kl+BDT....

Naturbaserad rening i Norge

VA-forsk-rapporten "Naturbasert rensing av avløpsvann – en kunnskapssammenstilling med hovedvekt på norske erfaringer" sammanfattar norska och några internationella resultat. Rapporten tar upp system för infiltration...

Avloppsanläggningar för 25-2000 pe – nationell översikt, VA-forsk 2006

Avloppsanläggningar för 25–2000 pe VA-forsk-rapporten "Avloppsanläggningar för 25–2000 pe – En nationell översikt" är en översikt av befintliga avloppsanläggningar av denna storlek i Sverige med avseende...

Senaste artiklarna