Start Taggar Dokumentation

Tagg: Dokumentation

Berlin and Stockholm – similarities and differences in the strategies for stormwater management. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping, 2005.

Föredrag av Dr. Heiko Sieker, IPS Berlin, och Knut Bennerstedt, Stockholm Vatten, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping, 2005.

Vad säger lagen om dagvatten? Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping, 2005

Föredrag av Germund Persson, Sveriges kommuner och landsting, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping 2005.

Urban Water – verktyg för kommunernas arbete med omvandlingsområden, dagvatten och kommunal VA-teknik. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, 2005.

Föredrag av Per-Arne Malmqvist, Urban Water, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping, 2005.

Dagvattenåtgärder ur ett avrinningsområdesperspektiv. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, 2006.

Föredrag av Lars Bengtsson, Lunds tekniska högskola, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping, 2006. Föredragets rubrik i programbladet: Är dagvattenrening kostnadseffektivt?

Dagvatten som resurs. Bjerking.

Bildspel av Bengt Krusemo (Bjerking - Mark Gata Väg VA) om begrepp, principlösningar, tekniska dammar, våtmarker inom dagvattenhanteringen.

Södertäljes arbete med kretslopp

Seminariet Kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp i Stockholmsregionen gick av stapeln den 24 februari som den avslutande aktiviteten i två parallella projekt om...

Enklare BDT-avlopp

Ett seminarium om BDT-avlopp anordnades 3 mars i Uppsala för att diskutera avloppslösningar för enklare BDT-avlopp och handläggning av dessa ärenden. Bo Stegmann, Enköpings...

Dokumentation från Teknikdag i Grästorp 11 november 2008

Alla föredrag från teknikdagen i Grästorp den 11 november 2008 då Miljösamverkan i Västra Götaland arrangerade en teknikdag om enskilda avlopp finns för nedladdning...

Senaste artiklarna