Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Flera bevattningsförbud

Efter värmerekord i maj med mycket höga temperaturer har vattenförbrukningen varit högre än normalt runt om i Sverige. Omkring 30 kommuner har hitintills meddelat...

Nytt nationellt dricksvattenråd – ett steg i arbetet att skydda det svenska dricksvattnet

Livsmedelsverket har fått ett uppdrag av Regeringen att bilda ett nytt nationellt dricksvattenråd. Förslaget till dricksvattenrådet kommer ursprungligen från dricksvattenutredningens betänkande, En tryggare vattenförsörjning...

Inga föreskrifter för att undvika vattenbrist

Havs- och vattenmyndigheten fick i somras ett regeringsuppdrag till följd av de senaste årens problem med vattenbrist i olika delar av Sverige. Uppdraget bestod...

Konferensen Inspiration vatten 2018, 15-16:e februari

I mitten av februari arrangerar Utvecklingscentrum för vatten den årligt återkommande konferensen Inspiration vatten. Årets konferens kommer att handla om avsaltningsanläggningar och andra dricksvattenlösningar...

Planering för nödvattenförsörjning

På Livsmedelsverkets hemsida finns det en guide för planering av vattenförsörjning. Guiden är från september 2017 och är tänkt att fungera som ett stöd...

Sammanställning av vattenresurser 2017

Precis innan jul kom Havs- och vattenmyndighetens sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under...

Föreskrifter för att undvika vattenbrist?

Havs- och vattenmyndigheten har ett pågående uppdrag om vattenbrist och om det finns förutsättningar för och ett behov av föreskrifter för att under allvarliga...

Expertsvar, bedömning av dricksvatten i ett område

I samband med VA-guiden utbildning om §6 LAV den 12:e september 2017 kom det in en fråga om vad som behövs för att få...

Grundvattendagarna

Preliminärt program: Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar,...

Dricksvattenteknik för miljö- och livsmedelsinspektörer

Svenskt Vatten ger kurs för dig som arbetar som miljö- och/eller livsmedelsinspektör. Grundläggande genomgång i dricksvattenteknik, begrepp och regelverk. Studiebesök med fokus på vad...

Senaste artiklarna