Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera...

Inducering i tätt åsmaterial

Valboåsen i Gävle har blivit tät på grund av organiskt material. En tillfällig ändring i vattenståndet för flera år sen gav en positiv...

Låga nivåer för dricksvatten

Det kommer att bli problem med tillgången på dricksvatten även under nästa sommar, spår SGU. Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut...

Multikriterieanalys – Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning, Exjobb 2016

Examensarbete LTU 2016Framtagande av en försörjningsstrategi för dricksvatten kan vara en komplex process med avseende på den omflyttning som sker i samhället. I det...

Kokningsrekommendation, SLV 2016

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas...

Planera för dricksvatten, 2014

Nationellt nätverk för dricksvatten har tagit fram en broschyr som tar upp viktiga begrepp och verktyg till stöd för dricksvattenförsörjningen i planeringsprocessen.Medverkande i nätverket...

Säker dricksvattenförsörjning, Nationellt Nätverk för Dricksvatten

Detta är en dokumentation från workshops 2011-2012 med arbetsgruppen Dricksvatten och Planering inom Nationellt Nätverk för Dricksvatten. Även om den har några år på...

Riksintresseförklaring av vattenförsörjning

Havs och vattenmyndigheten (HaV) vill ändra lagen för att öka skyddet för bland annat Gävles dricksvattentäkt, Valboåsen. Det handlar om HaVs nya rapport om...

Virus i vatten, kunskapssammanställning SVU 2016

Rapporten sammanfattar det tre år långa projektet VISK som var ett skandinaviskt samarbete med syfte att öka den gemensamma kunskapsnivån om virus i vatten...

Nytt vatten i Skellefteå

Redan 2014 beslutas det att centralorten samt omkringliggande områden skulle få nytt dricksvatten till 2019. Nu är byggarbetet igång ordentligt och igenom projekt innebär...

Senaste artiklarna