Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Föreskrifter för att undvika vattenbrist?

Havs- och vattenmyndigheten har ett pågående uppdrag om vattenbrist och om det finns förutsättningar för och ett behov av föreskrifter för att under allvarliga...

Expertsvar, bedömning av dricksvatten i ett område

I samband med VA-guiden utbildning om §6 LAV den 12:e september 2017 kom det in en fråga om vad som behövs för att få...

Grundvattendagarna

Preliminärt program: Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar,...

Dricksvattenteknik för miljö- och livsmedelsinspektörer

Svenskt Vatten ger kurs för dig som arbetar som miljö- och/eller livsmedelsinspektör. Grundläggande genomgång i dricksvattenteknik, begrepp och regelverk. Studiebesök med fokus på vad...

Ökad hjälp om grundvatten

Flera nyheter släpptes från SGU under sommarsemestern. Bland annat att regeringen gett i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar, nya...

Tidsstopp för vattenuttag

Idag är få svenska vattendomar tidsbegränsade. Det innebär att den som en gång har fått tillstånd har det för alltid. Nu vill länsstyrelsen i...

Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera...

Inducering i tätt åsmaterial

Valboåsen i Gävle har blivit tät på grund av organiskt material. En tillfällig ändring i vattenståndet för flera år sen gav en positiv...

Låga nivåer för dricksvatten

Det kommer att bli problem med tillgången på dricksvatten även under nästa sommar, spår SGU. Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut...

Multikriterieanalys – Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning, Exjobb 2016

Examensarbete LTU 2016 Framtagande av en försörjningsstrategi för dricksvatten kan vara en komplex process med avseende på den omflyttning som sker i samhället. I det...

Senaste artiklarna