Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Konferensen Inspiration vatten 2018, 15-16:e februari

I mitten av februari arrangerar Utvecklingscentrum för vatten den årligt återkommande konferensen Inspiration vatten. Årets konferens kommer att handla om avsaltningsanläggningar och andra dricksvattenlösningar...

Planering för nödvattenförsörjning

På Livsmedelsverkets hemsida finns det en guide för planering av vattenförsörjning. Guiden är från september 2017 och är tänkt att fungera som ett stöd...

Sammanställning av vattenresurser 2017

Precis innan jul kom Havs- och vattenmyndighetens sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under...

Föreskrifter för att undvika vattenbrist?

Havs- och vattenmyndigheten har ett pågående uppdrag om vattenbrist och om det finns förutsättningar för och ett behov av föreskrifter för att under allvarliga...

Expertsvar, bedömning av dricksvatten i ett område

I samband med VA-guiden utbildning om §6 LAV den 12:e september 2017 kom det in en fråga om vad som behövs för att få...

Grundvattendagarna

Preliminärt program: Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar,...

Dricksvattenteknik för miljö- och livsmedelsinspektörer

Svenskt Vatten ger kurs för dig som arbetar som miljö- och/eller livsmedelsinspektör. Grundläggande genomgång i dricksvattenteknik, begrepp och regelverk. Studiebesök med fokus på vad...

Ökad hjälp om grundvatten

Flera nyheter släpptes från SGU under sommarsemestern. Bland annat att regeringen gett i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar, nya...

Tidsstopp för vattenuttag

Idag är få svenska vattendomar tidsbegränsade. Det innebär att den som en gång har fått tillstånd har det för alltid. Nu vill länsstyrelsen i...

Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera...

Senaste artiklarna