Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Samband mellan BOD-rening och smittskydd?

Jag vill veta om det finns ett samband mellan graden av BOD 7-rening av avloppsvatten och utsläpp av bakterier. Finns det någon rapport publicerad...

UF-membran eller markbädd som efterbehandling?

Jag undrar om det finns någon erfarenhet, undersökningar, då det gäller polersteg efter minireningsverk. Om man som extrautrustning i polersteget har ett UF-membran i...

Smittskydd i markbädd

Vi har ett avloppsärende hos en läkare som idag leder sitt avloppsvatten till en våtmark direkt efter slamavskiljning. Han anser att våtmarken är tillräcklig...

Pumpning av oavslammat avloppsvatten

Pumpning av oavslammat avloppsvatten har vi i vår kommun försökt undvika, men nu har vi en sökande som med stöd av en "konsult" driver...

Dimensionering av markbädd/infiltration

Jag håller på att handlägga en C-anläggning för avlopp. Problemställningen är komplicerad, så jag har kortat ner den. Anläggningen hör till ett slakteri där...

C-anläggning för ett slakteri

Jag håller på att handlägga en C-anläggning för avlopp. Problemställningen är komplicerad, så jag har kortat ner den. Anläggningen hör till ett slakteri där...

Vattenreningskärr istället för markbädd eller infiltration

En fastighetsägare vill anlägga vattenreningskärr istället för en markbädd eller infiltration. Metoden har utvecklats av GM Vattenmiljö och finns beskriven på deras hemsida www.vattenmiljo.se....

BOD och tensider – påverkan på sjöar och hav

Utgör syreförbrukande ämnen (=BOD) från enskilda avlopp en olägenhet för människors hälsa och/eller miljön ur ett naturvetenskapligt perspektiv? Eller är den mängd syreförbrukande ämnen...

Efterbehandling efter minireningsverk med högt pH

Jag har en fråga ang. den reaktiva filterbäddsteknik som finns på marknaden just nu. I vår kommun har vi oftast en efterföljande rening som...

Tryck mot markbäddsduk

En markbädd som läggs med gummiduk för att skydda vattentäkt och som riskerar att periodvis hamna i grundvatten, kan det vara ett problem med...

Senaste artiklarna