Start Taggar Internationellt

Tagg: Internationellt

Markbaserad rening – En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov

Markbaserad rening - En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov Författare: Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB Sidor: 80 sidor Rapporten är finansierad av Länsstyrelserna i...

Introduction to Greywater Management

Introduction to Greywater Management Författare: Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB Report 2004:4
 Sidor: 19 sidor
 Rapporten är utgiven på engelska av EcoSanRes (Stockholm Environment Institute (SEI)) Contents What is greywater...

Fallstudie om uringödsling i Sverige på engelska

Institutional Challenges to System Innovation in Wastewater Management – The Case of Urine Diversion in Sweden En vetenskaplig artikel om utmaningar för systemuppfinningar vad gäller...

”Slam i systemet” – fallstudier från Finland 2003

Slam i systemet Författare: Emma Bäck, Ha Hoang, Lotta Nummelin. 15 sidor Organisationen Natur och Miljö kritiserar genomförandet av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i Finland....

Reuse of phosphours – a key to sustainable food production

Reuse of phosphours – a key to sustainable food production Författare: Jenny Dominius Jenny Dominius har i sin uppsats "Reuse of phosphours - a key to...

Båttoaletter på fritidsbåtar – broschyr från Finland

Finska miljöcentralen, Håll Skärgården Ren mfl har tagit fram en broschyr med anvisningar för mottagare av toalettavfall från fritidsbåtar. På finska Håll Skärgården ren finns...

Hållbar avloppshantering vid turistanläggningar

Ett EU-projekt har tagit fram riktlinjer för hållbar vatten- och avloppshanteringar vid turistanläggningar.

Nordisk inventering av källsorterande system

Inom ramen för detta projekt har 20 klosettvattenanläggningar inventerats, främst genom intervjuer med personal som sköter driften av anläggningarna. Intervjuerna har kompletterats med uppgifter...

Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder

Ett Interreg-projekt som drivits av Helsingborgs kommun tillsammans med Lunds och Köpenhamns universitet och ett antal kommuner i Skåne och Danmark, har utmynnat bl...

Reduktion av fosfor och kväve i slamavskiljare

I Scope Newsletter Nr 63, januari 2006, finns en genomgång av vetenskapliga artiklar som handlar om s.k. septic tanks och vad som händer med...

Senaste artiklarna