Start Taggar Kretslopp

Tagg: Kretslopp

Utvärdering av svartvattensystem, Göteborg 2008

Bostadsområdet Skogaberg i Göteborg har byggts med ett extra avloppssystem för källsorterat avlopp, kallat svartvattensystem (eller separat uppsamling av klosettvatten). Även biologiskt nedbrytbart matavfall...

Integrating farming and wastewater management, SLU

Integrating farming and wastewater management Författare: Pernilla Tidåker I sin doktorsavhandling "Integrating farming and wastewater management" analyserar Pernilla Tidåker vid SLU de kritiska faktorerna för återföring...

Återföring av urin, Gävle

En ny rapport utreder förutsättningarna för ett återföringssystem för urin i Gävle kommun.

Kvalitetssäkring av avloppsfraktioner, Exjobb

Kvalitetssäkring av hushållsnära avloppsfraktioner - vad kräver livsmedelsbranschen? Examensarbetet "Kvalitetssäkring av hushållsnära avloppsfraktioner - vad kräver livsmedelsbranschen?" syftar till att skapa ett underlag som kan...

Senaste artiklarna