Start Taggar Kretslopp

Tagg: Kretslopp

Ammoniakavgång från torrtoalett

Hur stor ammoniakavgång (i % av total mängd kväve i urin och fekalier) ska man räkna med från torrtoalett utan urinsortering antaget att utrymmet...

Vad har ni för erfarenheter av förbränningstoaletter?

Vi har fått in en anmälan om inrättande av en elektrisk förbränningstoa för en fritidsbostad. Vad har ni för erfarenheter av och åsikter om ...

Kan man ställa krav på kretslopp?

Kan man ställa krav på kretsloppsanpassning av avloppet i en detaljplan? Finns det exempel på att kommuner ställer sådan krav? I princip ska det vara...

Flugor i komposteringstoalett

Hur kan man effektivt lösa problemet med flugor i en källsorterande komposteringstoalett. Om man har en stor behållare, som man kanske även använder för...

Latrin i kretslopp – våtkompost, JTI

Syftet med denna uppföljande studie, som gjorts av JTI, har varit att få fördjupad kunskap om latrin som substrat vid våtkompostering. Dels för att...

Kretsloppspolicy, Södertälje kommun

I den nyligen antagna kretsloppspolicyn för sydöstra delarna av Södertälje kommun ingår att nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska ha sluten hantering av klosettfraktionen...

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter, Tanum 2007-2010

Tanums kommun är pionjärer vad det gäller urinsortering och torrtoaletter i Sverige. Redan i början av 90-talet fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden ett inriktningsbeslut om att det...

Kvalitetssäkring av avloppsfraktioner – förstudie, LST 2008

Kvalitetssäkring avloppsslam - jordbrukets användning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Ett projekt om kvalitetssäkring av avloppsfraktioner från enskilda hushåll som finansierats av havsmiljöpengarna från...

Utvärdering av svartvattensystem, Göteborg 2008

Bostadsområdet Skogaberg i Göteborg har byggts med ett extra avloppssystem för källsorterat avlopp, kallat svartvattensystem (eller separat uppsamling av klosettvatten). Även biologiskt nedbrytbart matavfall...

Integrating farming and wastewater management, SLU

Integrating farming and wastewater management Författare: Pernilla Tidåker I sin doktorsavhandling "Integrating farming and wastewater management" analyserar Pernilla Tidåker vid SLU de kritiska faktorerna för återföring...

Senaste artiklarna