Start Taggar VA-planer

Tagg: VA-planer

Kalmar kommun, va-plan 2016

Ur sammanfattningen Cirka 90 procent av hushållen i kommunen har kommunalt vatten och avlopp och fler och fler ansluts hela tiden. Detta arbete behöver ske...

Tillämpad va-planering, Östergötland 2009

Ur sammanfattningen Många kommuner har idag bristfällig kunskap både vad gäller det totala antalet enskilda avlopp och lokaliseringen av enskilda avloppsbrunnar. Syftet med följande projekt...

Vägledning för kommunal VA-planering, HaV, 2014

Ur förordet ....Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell vägledning om kommunal VA-planering i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten i...

Bjuvs kommun – strategi för vatten och avlopp på landsbygden

I dokumentet anges var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden planeras inom en tidsperiod på 10 år. Man pekar även ut de områden som...

Kommunexempel va-planering i Ljungby Kn 2013-05-22

Detta exempel är framtaget som ett komplement till den vägledning om kommunal VA-planering som Havs-och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram under 2013. Målsättningen är att...

Kommunexempel va-planering MittSverigeVatten/ Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner 2013-05-22

Detta exempel är framtaget som ett komplement till den vägledning om kommunal VA-planering som Havs-och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram under 2013. Målsättningen är att...

Kommunexempel va-planering i Södertälje Kn 2013-05-22

Detta exempel är framtaget som ett komplement till den vägledning om kommunal VA-planering som Havs-och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram under 2013. Målsättningen är att...

Kommunexempel va-planering VIVAB/ Varberg och Falkenbergs kommuner 2013-05-22

Detta exempel är framtaget som ett komplement till den vägledning om kommunal VA-planering som Havs-och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram under 2013. Målsättningen är att...

Kommunexempel va-planering i Västerås stad 2013-05-22

Detta exempel är framtaget som ett komplement till den vägledning om kommunal VA-planering som Havs-och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram under 2013. Målsättningen är att...

Helsingborg – strategi för va på landsbygden, 2010

Helsingborg har tillsammans med Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) som sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Helsingborg tagit fram en strategi för...

Senaste artiklarna