Start Taggar VA-planer

Tagg: VA-planer

Lidingö kommun, va-policy och va-översikt 2011

Sammanfattning Begreppen VA-policy, VA-plan och VA-strategi har använts genom åren i lite olika betydelser, och även idag kan de ha olika betydelse i olika kommuner....

NV, Effekter av kommunala va-planer, 2009

Effekter av kommunala VA-planer. Författare: Krister Törneke, Tyréns & Mats Johansson, Verna Ekologi. Beställare Naturvårdsverket. Publicerad 11 mars 2009. Sammanfattning I uppdraget har ingått att bedöma kostnader och...

StratPlan va, 2011

StratPlan VA - Strategiska val i VA-planering. Redaktörer Hans Bertil Wittgren, Anna Norström, Jaan-Henrik Kain & Magnus Arnell. August 2011. Sammanfattning Denna skrift syftar till att...

Västerviks kommun, VA-planering 2013

Ur VA-planens inledning VA-översikten är första delen i ett förvaltningsövergripande arbete med VA-plan för Västerviks kommun. VA-översikten och en VA-policy fastställs i samband med översiktsplan 2025....

VA-information till boende i Årsta havsbad, Haninge kommun

I detta dokument finns information för enskilda fastighetsägare om vilka regler som gäller runt VA-lösningar och hur Haninge kommun utreder VA-frågan i Årsta havsbad. För VA-försörjning...

Manual för kommunal va-planering, Lst Sthlm 2009

En uppdaterad manual kom ut januari 2014 som ersätter denna manual från 2009. Manual med tips och checklistor. Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:07. Sammanfattning En...

Handbok va i omvandlingsområden, SVU 2008

Ladda ner Handbok VA i omvandlingsområden, 2008 Sammanfattning I många svenska kommuner finns sammanhängande fritidshusområden där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent. Dessa omvandlingsområden saknar...

Miljösamverkan Sverige, Samla avlopp – va-strategier och planeringsverktyg, 2009

Samla avlopp - En exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA. Författare; Helena Götherfors Westman, Maria Hübinette och Annika Klaranäs Jacobsson. Utgiven April 2009. Sammanfattning Handledningar...

Norrköping kommuns LeVa-organisation

Norrköping kommuns ledningsgrupp för vattenfrågor. Sammanfattning Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) samordnar och utarbetar riktlinjer inom kommunens arbete med: VA-problemområden, dagvatten, vattendirektivet, skyddsområden för vattentäkter samt reservvattentäkter....

Norrköpings kommun, VA-plan

Norrköpings kommuns va-plan från 2009 Rätt tillämpade kommer riktlinjerna att medföra att behovet av VA-försörjning tillgodoses på ett sätt som: är förutsägbart och baseras på...

Senaste artiklarna