Start Taggar VA-planer

Tagg: VA-planer

Manual för kommunal va-planering, Lst Sthlm 2009

En uppdaterad manual kom ut januari 2014 som ersätter denna manual från 2009. Manual med tips och checklistor. Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:07. Sammanfattning En...

Handbok va i omvandlingsområden, SVU 2008

Ladda ner Handbok VA i omvandlingsområden, 2008 Sammanfattning I många svenska kommuner finns sammanhängande fritidshusområden där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent. Dessa omvandlingsområden saknar...

Miljösamverkan Sverige, Samla avlopp – va-strategier och planeringsverktyg, 2009

Samla avlopp - En exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA. Författare; Helena Götherfors Westman, Maria Hübinette och Annika Klaranäs Jacobsson. Utgiven April 2009. Sammanfattning Handledningar...

Norrköping kommuns LeVa-organisation

Norrköping kommuns ledningsgrupp för vattenfrågor. Sammanfattning Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) samordnar och utarbetar riktlinjer inom kommunens arbete med: VA-problemområden, dagvatten, vattendirektivet, skyddsområden för vattentäkter samt reservvattentäkter....

Norrköpings kommun, va-plan

Norrköpings kommuns va-plan från 2009 Rätt tillämpade kommer riktlinjerna att medföra att behovet av VA-försörjning tillgodoses på ett sätt som: är förutsägbart och baseras på...

Gotlands kommun, va-utbyggnadsplan

Plan 2014-2022 Planen för va-utbyggnad har flera syften. Va-planen skall vara såväl en saneringsplan och en utvecklingsplan som en reinvesteringsplan för befintliga anläggningar och ledningsnät....

Alingsås kommun, VA-strategi 2010

Alingsås kommuns strategi för vatten och avlopp, antogs 2010. Strategin är kommunteckande och innehåller enskilt VA, gemensamt VA och allmänt VA. Strategin innehåller även bedömningar...

Senaste artiklarna