Start Taggar VA-planer

Tagg: VA-planer

Östhammars kommun, va-strategi

Sammanfattning Kommunen har tagit fram en strategi för vatten och avlopp som omfattar enskilda och kommunala anläggningar. Målet är en långsiktigt hållbar VA-utveckling i hela...

Vanliga frågor och svar om VA-strategi, Nynäshamn

  36 frågor och svar om VA-strategi och VA-planeringen i kommunen från 2012. Exempel på frågor: Vad är syftet med VA-strategin? Hur förbättrar VA-strategin människors hälsa? ...

Borgholms kommun, va-plan 2013

VA-policy Va-policyn är gemensam för de båda ölandskommunerna och ska vara vägledande för en långsiktig och effektiv va-planering. Policyn tillsammans med va-planen ska bidra till...

Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt, 2012

Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt Författare: Mats Johansson, Ecoloop AB Rapportnummer: 2012-03 Sidor: 50 sidor Sammandrag: En kommunal VA-plan/VA-planering möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån...

Planera vatten och avlopp – Vad säger lagen, Lst 2008

Målgruppen för denna skrift är främst tjänstemän men också förtroendevalda i våra kommuner. Sammanfattning Utbyggnad av vatten och avlopp är förknippat med stora kostnader, stor organisation...

Vaxholms kommun, va-planering 2014

Ur VA-planens inledning Underlaget för VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde återfinns i VA-översikt och översiktsplan för Vaxholms stad. Övergripande ställningstaganden som ger förutsättningar har gjorts inom...

Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt av SVU 2012

Ladda ner Kommunala VA-planer - en kunskapsöversikt Rapporten är skriven av Mats Johansson, Ecoloop och utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr 2012-03 Sammanfattning VA-planeringen är en grundläggande...

Lidingö kommun, va-policy och va-översikt 2011

Sammanfattning Begreppen VA-policy, VA-plan och VA-strategi har använts genom åren i lite olika betydelser, och även idag kan de ha olika betydelse i olika kommuner....

NV, Effekter av kommunala va-planer, 2009

Effekter av kommunala VA-planer. Författare: Krister Törneke, Tyréns & Mats Johansson, Verna Ekologi. Beställare Naturvårdsverket. Publicerad 11 mars 2009. Sammanfattning I uppdraget har ingått att bedöma kostnader och...

StratPlan va, 2011

StratPlan VA - Strategiska val i VA-planering. Redaktörer Hans Bertil Wittgren, Anna Norström, Jaan-Henrik Kain & Magnus Arnell. August 2011. Sammanfattning Denna skrift syftar till att...

Senaste artiklarna