Föroreningar i Dagvatten – dokumentation från seminarium 2010-11-30, Regionplanekontoret och Svenskt Vatten

  Förorenat dagvatten är en fråga som får allt större betydelse, inte minst i samband med genomförandet av Vattendirektivet. Detta seminarium handlade om föroreningar i dagvatten i Sverige och vad som kan göras för att reducera utsläppen av dessa. Resultat från ”NOS-dagvatten” (NOS = NorrOrtskommuner i Samverkan) redovisades.

  Seminariet arrangerades av Regionplanekontoret och Svenskt Vatten. Följande föredrag hölls vid seminariet och finns presenterade på Svenskt Vattens hemsida:

  Uppföljning av fem dagvattenanläggningar i norra Stockholmsområdet – ”NOS-dagvatten”. Jonas Andersson och Daniel Stråe, WRS Uppsala AB.

  Förekomst och rening av prioriterade ämnen. Svenskt Vatten Utveckling – Rapport Nr 2010-06, Agata Banach, Sweco.

  Sedimentundersökningar, Sophie Gunnarsson, WRS Uppsala AB.

  Praktiska erfarenheter av flödesmätning och vattenprovtagning, Andreas Jacobs, Täby kommun.

  Schablonhalter, Thomas Larm, Sweco.

  Analyserade organiska parametrar, Daniel Stråe, WRS Uppsala AB.

  Kunskapsutbyte mellan kommunerna och över förvaltningsgränserna, Maria Svanholm, Natur- och vattenvårdssamordnare, Upplands Väsby kommun.

  Samtliga presentationer finns tillgängliga för nedladdning hos Svenskt Vatten.