Alternativ dagvattenhantering i kallt klimat, Svenskt Vatten.

De konventionella dagvattensystemen har ifrågasatts under senare år och istället har olika alternativa strategier och hanteringsmetoder lanserats. Integrerad dagvattenhantering och ekologiska dagvattensystem är några av dessa. Det gemensamma för alla dessa system är dock att de kommer att leda till ett antal förändringar för stadsliv, ekonomi och miljö. I Sverige, liksom i andra länder med kallt klimat, påverkas vårt liv och vår omgivning av snö och kyla. Den hydrologiska cykeln blir betydligt mer komplicerad i urbana områden med kallt klimat.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.