Dagvattenguidens samlade referat från Vattenstämman 2012

Svenskt Vatten firade 50 år genom att arrangera Vattenstämma, en konferens för aktörer inom VA-sektorn. Referatet är skrivet av Stina Adielsson (redaktör) 2012-06-08.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.