Dagvattenkurs 25 oktober i Sundsvall

Nu drar Dagvattenguiden igång en serie regionala utbildningar om dagvatten. Syftet är att ge dig som arbetar med dagvattenfrågor på framförallt kommun och länsstyrelse en god orientering om dagvatten och dagvattenhantering.

Exempel på viktiga frågeställningar som kommer att tas upp på kursen:

  • Vattendirektivets och miljökvalitetsnormernas betydelse för kommunens dagvattenarbete
  • Dagvattenhantering i ny respektive befintlig bebyggelse
  • Ansvarsfördelning i dagvattenfrågan
  • Möjligheter och begränsningar att hantera dagvatten med lagstiftningen, bl.a. med hjälp av plan- och bygglagen, Miljöbalken och LAV.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att uppdatera sina kunskaper inom dagvattenområdet. Kursen kräver inga förkunskaper så den passar även för dig som nyligen börjat jobba med dagvatten. Under dagen varvar vi föreläsningar och gruppuppgifter.

Föreläsare är Daniel Stråe från WRS Uppsala AB, Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik och Stina Adielsson från Dagvattenguiden. Jonas är miljöjurist och expert på VA-juridik, däribland frågor som rör dagvatten. Daniel är konsult och arbetar med såväl hantering av dagvatten i planeringsskedet som projektering av olika dagvattenreningsanläggningar. De senaste åren har Daniel bl.a. arbetat med underlag till Stockholms nya dagvattenstrategi.

Tid: Torsdag 25 okt kl 9:00-16:30
Plats: Sundsvall
Pris: 4500kr exkl moms. Dagvattenguidens medlemmar får rabatt och betalar 3500kr exkl moms. I priset ingår även mat, fika och kursdokumentation.
Anmälan via formuläret här nedanför. Sista anmälningsdag framflyttad till 22 okt. Anmälan är bindande. Kursen kommer att ges eftersom det är minsta antalet deltagare redan är uppfyllt.
Arrangör:
Dagvattenguiden i samarbete med WRS Uppsala AB och Ekolagen Miljöjuridik AB