Många erfarenheter av dagvatten i soligt Stockholm

Ett tjugotal personer deltog i Dagvattenguidens studiebesök igår (13 sept 2012). På förmiddagen berättade Jonas Andersson från WRS och Johanna Danielsson från Värmdö kommun om utjämningsmagasinet under Värmdö marknad, vi tittade på diken och dagvattenåtgärder i ett bostadsområde.  På eftermiddagen besökte vi en dagvattendamm, ett dämme för rening och flödesutjämning och en skärmbassängsanläggning. Vår guide vid Flaten var Jens Fagerberg från Stockholm Vatten.

Många tog chansen att diskutera och utbyta erfarenheter medan vi promenerade i solskenet.

Deltagarna utgjorde en blandad grupp med tillverkare, konsulter, VA-bolag och personer från olika kommunala förvaltningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvattenguiden kommer att arrangera fler studiebesök. Om du har någon anläggning som du gärna vill åka till kan du tipsa oss, kontaktuppgifter finns till höger.

Nästa tillfälle att träffas i Dagvattenguidens regi är på dagvattenutbildning i Sundsvall den 25 okt eller i Linköping den 22 november.
Mer information finns här