Dagvattenkursen i Sundsvall blir av

Vi har fått in tillräckligt med deltagare för att kunna köra Dagvattenkursen i Sundsvall. Det finns fortfarande plats för flera, så sista anmälningsdag har skjutits fram till 15 oktober. Ta chansen du också!

Exempel på viktiga frågeställningar som kommer att tas upp:

  • Vattendirektivets och miljökvalitetsnormernas betydelse för kommunens dagvattenarbete
  • Dagvattenhantering i ny respektive befintlig bebyggelse
  • Ansvarsfördelning i dagvattenfrågan
  • Möjligheter och begränsningar att hantera dagvatten med lagstiftningen, bl.a. med hjälp av plan- och bygglagen, Miljöbalken och LAV.

Läs mer om kursen och anmäl dig här