Programmet är klart till konferens om föroreningar i dagvatten

13-14 november arrangerar IWA Sverige, Föreningen Vatten, Svenskt Vatten och Kluster Dag&Nät en dagvattenkonferens med titeln: Hantering av föroreningar i dagvatten, internationella erfarenheter och svenska utmaningar.

Nu är programmet klart! Läs det här

Den första dagen har internationell prägel. I programmet finns en föreläsare från Kanada och en från Storbritannien. Simultantolkning till svenska utlovas. Ämnen som kommer tas upp är miljörisker, reningsmetoder, långtidsfunktion för reningsanläggningar och drift.

Den andra dagen kommer ett antal doktorandprojekt inom kluster Dag&Nät att presenteras. Det handlar om bakterier, biofilter, planering för god dagvattenhantering och frågor kring ledningsnätet.