Nej till flödesbegränsning i detaljplaner enligt dom i MMÖD

Den tionde april kom två domar om dagvatten i detaljplaner från Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD).  I båda fallen ansåg domstolen att dagvattenfrågan inte lösts på ett bra sätt och därför upphävde domstolen de två detaljplanerna som prövades. Båda detaljplanerna innehöll krav på fördröjning inom planområdet och ett angivet maxflöde av dagvatten ut från planområdet. MMÖD gör bedömningen att det saknas stöd för sådana planbestämmelser i plan- och bygglagen. Domen får överklagas och därmed är inte sista ordet sagt ännu i den här frågan. Mer information, endast för medlemmar.