Domar om dagvattenhantering i detaljplaner står fast

    Dagvattenguiden berättade i våras om två domar i mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) där hanteringen av dagvatten i detaljplaner prövats.  Båda detaljplanerna innehöll krav på fördröjning inom planområdet och ett angivet maxflöde av dagvatten ut från planområdet. MMÖD gjorde bedömningen att det saknas stöd för sådana planbestämmelser i plan- och bygglagen. Ingen av domarna kommer att prövas i  högre instans och MMÖDs domar står därmed fast. Mer information, endast för medlemmar.