Provtagningsträff i Steningedalen

Den 24 september besökte drygt 25 personer dagvattenanläggningen i Steningedalen, utanför Märsta. Studiebesöket var ett arrangemang av Dagvattenguiden och Miljösamverkan Stockholms län och de flesta som deltog kom från miljökontor i Stockholmstrakten. Deltagarna tittade på dagvattenanläggningen samtidigt som de fick de en genomgång av principer för provtagning av dagvatten.  Hur man ska tänka kring stickprover, tidsstyrd provtagning och flödesproportionell provtagning var en av de frågor som diskuterades. Guidade gjorde två av dagvattenguidens experter; Thomas Larm (StormTac) och Jonas Andersson (WRS Uppsala).

Du som vill kan läsa om provtagning i två rapporter från Svenskt Vatten Utveckling:
NOS-dagvatten Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner
Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten