440 mm regn på ett dygn

Den mardrömmen inträffade igår (19/11)  i italienska Sardinien. Nyhetsmedierna rapporterar om stora översvämningar och minst ett tjugotal döda. Läs mer på Sydsvenskas hemsida. SMHI har som mest uppmätt 198 mm regn på ett dygn i Sverige, det var i Fagerheden i Norrbotten år 1997. En privatperson har uppgett att det föll 276 mm regn i Fulufjällen i Dalarna år 1997, det är det inofficiella rekordet för vårt land.

Om jag gjort min räkneövning rätt så skulle regnet i Sardininen ha en intensitet på 51 liter per sekund och hektar och en varaktighet på 1440 minuter. Jag försökte läsa av i P104 vilken återkomsttid  det skulle motsvara (alltså om det är t.ex. ett 500-årsregn), men tyvärr finns inga kurvor för så hög regnintensitet med så lång varaktighet. En regnintesitet på 50 liter per sekund och hektar är inte ovanligt i Sverige, det förekommer statistiskt sett varje år, men varar då bara i 35 minuter.

P 104 är Svenskt Vattens publikation från 2011, med titeln Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Jag använde mig av intensitets-varaktighetsdata enligt Hernebring, för Sverigemedel.