Skötsel av dagvattendammar

    Endast för medlemmar. I projekt med Oxunda vattensamverkan har WRS tagit fram en handbok för skötsel av dagvattendammar med tillhörande checklistor som ska fungera som ett stöd vid upprättande av skötselprogram, drifts- och tillsynsrutiner och ska även fungera som en uppslagsbok när man söker råd om skötsel.

    Även VIVAB har tagit fram riktlinjer för anläggning och skötsel av dagvattendammar som riktat in sig på åtgärder som ger en ökning av den biologiska mångfalden i anläggningarna.

    Du har väl inte glömt att titta efter tidigare publicerade rapporter i ämnet? Läs till exempel Så här gör vi! Handbok för kommunal planering och förvaltning från Göteborgs kommun, 2010.