VA-teknik Södra byter hemsida

För att synliggöra VA-teknik Södras arbete bättre lanserar de en ny webbplats www.va-tekniksodra.se. Deras huvudsyfte är att hitta lösningar till framtidens utmaningar för Svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren skall hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom VA-teknikområdet utvecklas parallellt.

På den nya webbplatsen hittar du bland annat information om VA-teknik Södras olika utbildningar, forskningsprojekt, examensarbeten och alla de publikationer som genereras. Man kan också läsa om VA-teknisk Södras fyra fokusområden:

  • Energi och resurshushållning
  • Klimat, samhälle, vatten
  • Samhälle och avloppsvatten
  • Framtidens avloppsvattenrening