Enhetlighet i PBL på kommuner och Länsstyrelse

    Sedan PBL gjordes om för bara ett par år sedan har tillämpningen varit relativt varierande runt om i landet. För att nå en mer enhetlig och dessutom effektivare tillämpning av nya PBL kommer Boverket ordna utbildningar för anställda i kommuner och på länsstyrelser. Insatserna kommer att pågå under 2014-2016 och är en fortsättning av det arbete som har bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt. Utveckling av PBL-experter kommer också ske inom samma uppdrag som kommer från regeringen. Läs hela regeringsuppdraget. Senast den 31 maj 2014 kommer förslaget till organisation, budget, plan och program för kompetensinsatserna finnas hos Socialdepartementet.

    Budgeten för uppdraget ser ut att vara tio miljoner kronor under 2014 och tolv miljoner under 2015-2016. Slutrapport från Boverket lämnas i december 2016 och två delrapporter kommer skrivas innan dess.

    Läs nyheten på Boverkets hemsida.

    Vi från Dagvattenguiden har önskan att utbildningsinsatserna innefattar lagstiftningen om dagvatten i bland annat detaljplaner som vi ser att många kommuner brottas med. Vi hoppas även att utbildningarna innehåller hur PBL knyter till andra lagstiftningar så som miljöbalken.