Öppet brev till Naturvårdsverket, 2014

Vid konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) den 13-14 mars 2014 i Örebro hölls en workshop för seminariedeltagarna den 14 mars tillsammans med Naturvårdsverkets representant Robert Ljunggren. Deltagarna representerade bland annat kommuners miljö-, plan-, och tekniska avdelningar, kommunala VA-bolag samt tillverkare av dagvatten. Totalt deltog över 70 personer i workshopen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.