Klimatförändringar – en politiskt fråga

    Mälaren och Stockholmarnas dricksvatten är mer sårbart för de klimatförändringar som sker, än vad många invånare kanske känner till. Miljöpartiet föreslår i sitt nya politiska program ”Modernisera Stockholmsregionen” för nästa mandatperiod, att skapa fler källor för dricksvatten runt om i länet. De vattentäkter som finns behöver skyddas bättre från föroreningar. Genom väl fungerande grönstruktur och dagvattendammar så nära källan som möjligt, ska dagvatten renas på bästa sätt. Förslagen handlar också om att skapa fler vattenskyddade områden i länet. Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, med Tomas Eriksson (MP) talesperson för miljö och ekonomi i spetsen, anser att landstinget och kommunerna måste bilda en region för att kunna klara klimatanpassade åtgärder för Mälaren.

    – Vi bedömer att det under de kommande 20 åren finns ett behov av investeringar i klimatanpassningsåtgärder på tiotals miljarder kronor, och vi vill rikta in oss på ett antal stora angelägna projekt för att motverka skador till följd av översvämningar, bland dem Mälaren, säger Per Bolund (MP) ekonomipolitisk talesperson i riksdagen.