Dagvattenrening på parkeringar. Reportage april 2014

    På plats i Vällingby, Hässelby kommun, på en parkering tillhörande en större matkedja intervjuas Elver Åkesson när han bytte ut filtrena innehållande absorptionsmedel för oljor och andra kemikalier. Idén med att placera filter i brunnar som leder bort dagvatten finns hos flera företag i Sverige. Tanken är dock den samma, att rena vid källan. På detta sätt är det mer troligt att miljöbalkens tanke följs om att förorenaren betalar. Ladda hem och läs reportaget nedan.